Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.04.2009
  • KurumTrakya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesinde zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık eğitimi öngören programlarda kayıtlı tüm öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dillerde dil bilgi ve becerilerini lisans derslerini takip edebilecek düzeye getirmek için Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen ve yürütülen, isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar