Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.04.2019
  • KurumTürk-Alman Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, organlarını, organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar