Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.07.2009
  • KurumTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma...

Bu Yönetmelik; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan istisna kapsamında yürütülecek ve desteklenecek projeler için yapılacak mal veya hizmet alımları ile ilgili ihale süreçlerinde geçerli olacak usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı ile bağlı Merkez, enstitü ve diğer birimleri tarafından yürütülen ve/veya desteklenen tüm araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar