Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.05.2020
  • KurumTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli makinist pozisyonuna açıktan ilk defa atanacaklarda aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile sınav komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli makinist pozisyonuna açıktan ilk defa atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Yorumlar