Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi13.02.2020
  • KurumTürkiye Elektrik İletim A.Ş.

Bu Yönetmelik; Teşekkülün 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, teşekkülün Merkez ve Taşra Teşkilatınca Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre istisnaya tabi yurt içinden ve yurt dışından yapılacak Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış ana faaliyetine ilişkin istisna listelerinde yer alan mal ve hizmet alımları ile danışmanlık hizmet alımlarında uygulanacak iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar