Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.01.2020
  • KurumTürkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Bu Yönetmelik; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait taşıt ve iş makinelerinin kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Yorumlar