Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.02.2020
  • KurumUşak Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar