Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.11.2018
  • KurumUşak Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar