Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.08.2020
  • KurumUşak Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar