Üsküdar Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.11.2020
  • KurumÜsküdar Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları, görevleri ve mali konulara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Üsküdar Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine, akademik faaliyetlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar