Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.12.2012
  • KurumÜsküdar Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi ön lisans, lisans ve hazırlık programlarındaki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Üsküdar Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kayıt ve kabul, eğitim-öğretim, lisans ve ön lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, devam işlemleri, staj, sınav ve başarı değerlendirme, kayıt dondurma ve izin, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar