Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.11.2018
  • KurumÜsküdar Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PPM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PPM) amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar