Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.08.2019
  • KurumÜsküdar Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar