Üsküdar Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.03.2019
  • KurumÜsküdar Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Üsküdar Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Üsküdar Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar