Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.10.2018
  • KurumVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim, sınavları ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi programına öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretim programının düzenlenmesi, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar