Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.03.2019
  • KurumVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (VYYÜİSGEM) amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar