Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.03.2020
  • KurumYalova Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar