Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.02.2020
  • KurumYalova Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar