Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.10.2013
  • KurumYaşar Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar