Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.09.2013
  • KurumYeditepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar