Yeditepe Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.01.2019
  • KurumYeditepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Yeditepe Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar