Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.10.2019
  • KurumYıldız Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar