Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.10.2018
  • KurumYozgat Bozok Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim birimleri, bu birimlerin görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar