Yüksek İhtisas Üniversitesi Çevre Sorunları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.02.2019
  • KurumYüksek İhtisas Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yüksek İhtisas Üniversitesi Çevre Sorunları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Yüksek İhtisas Üniversitesi Çevre Sorunları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar