Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.10.2020
  • KurumYüksek İhtisas Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar