Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.03.2019
  • KurumYüksek İhtisas Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları tanzim etmek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, görevlerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar