Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.11.2018
  • KurumZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretime, öğrenci kayıt ve kabulüne ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar