Ankara Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.02.2020
  • KurumAnkara Medipol Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankara Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar