Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.02.2020
  • KurumAnkara Medipol Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar