Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.01.2019
  • KurumAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar