Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.08.2013
  • KurumBaşkent Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsünün amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsünün amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar