Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.09.2019
  • KurumDicle Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesine bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Veteriner Fakülteleri dışındaki diğer akademik birimlerde uygulanan ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Dicle Üniversitesine bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Veteriner Fakülteleri dışındaki diğer akademik birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar