Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.12.2018
  • KurumEskişehir Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Eskişehir Teknik Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar