Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.02.2021
  • KurumHakkari Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar