Kafkas Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.09.2019
  • KurumKafkas Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kafkas Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar