Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.10.2020
  • KurumKarabük Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diplomalar, mazeretler ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar