Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.05.2019
  • KurumKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve hedeflerine, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve söz konusu organların görevlerine ve çalışma biçimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve hedeflerine, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar