Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.10.2018
  • KurumKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar