Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.06.2014
  • KurumKırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar