MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.12.2019
  • KurumMEF Üniversitesi

Bu Yönetmeli; MEF Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, MEF Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar