Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.02.2020
  • KurumMunzur Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Munzur Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar