Ordu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.03.2019
  • KurumOrdu Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ODÜKAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Ordu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ordu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar