Sanko Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.03.2020
  • KurumSanko Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sanko Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sanko Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarına kabul-kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma, kendi isteğiyle kayıt sildirme, ilişik kesme ve izinler ile ilgili esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar