Ufuk Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Performansı Değerlendirme, Uygulama, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.10.2020
  • KurumUfuk Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Performansı Değerlendirme, Uygulama, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar