İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Hapis Cezası Alan İşçi Hk.

Günaydın hocam bir işçimiz ceza evine giriyor. 17/d maddesinde, işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır, denilmektedir. Benim öğrenmek istediğim cezaevi çıkışı bu işçi tekrar işe...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

2018 yılında güveni kötüye kullanmadan dolayı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan kadrolu bir işçi bulunmaktadır. Bahse konu olayla ilgili işveren tarafından kişinin savunması alınmamıştır ve idari soruşturma da açılmamıştır. İş akdine son v...

Emekliliği Gelen Kadrolu İşçilerin İşten Çıkışları

Emekli maaşı almaya hak kazanmış kadrolu işçiler işveren tarafından işten çıkartılabilir mi?

Kadrolu İşçilerin Kurum Değiştirmesi Hk.

Hocam, 2007 de geçici iş pozisyonunda çalışırken 5620 sayılı Kanunla daimi işçi kadrosuna geçtik. Bu kanun kapsamında nakil yapılamıyor veya başka yere gitme hakkı yok denildi. Bu kapsamda çalışan daimi işçiler başka belediyelere karşılıklı olur olma...

İhraç Edilen İşçilere Kıdem Tazminatı Ödemesi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz bünyesinde aimi işçi olarak çalışmakta iken, KHK ile ihraç edilen işçilerin bazıları Emekli olmuş bulunmaktadırlar. kendi i...

İşe İade Davasını Kazanan İşçi Hk.

Sn Hocam, daimi işçi statüsünde çalışan işçi işten çıkışı yapılmıştır. Soru1: İşçi işe dönüş davası açması halinde işe dönüş kararı mahkemece onaylanırsa belediye iş başlatmak zorunda mıdır? (kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını ve işe başlatmama taz...

Hapis Cezası Alan Şirket İşçisi Hk.

Kurumumuzda 696 sayılı KHK kapsamında çalışmakta olan bir işçiye işe başlamadan önce işlediği suç nedeni ile 2 buçuk yıl hapis cezası verilmiştir. Söz konusu işçinin çıkış işlemleri için nasıl bir yol izlemeliyiz? (Toplu Sözleşmesi yok ve Çalışma Bak...

Güvenlik Personelinin Sertifikasının İptali

Hocam, 696 sayılı kanun kapsamında 02/04/2018 tarihinde şirket personeli olarak geçiş yapılan güvenlik personeli emniyet tarafından sertifikası iptal edilmiştir. İşe girişteki şartları kaybettiğinden çıkış vereceğiz. İlgili kanunun (696) hangi maddes...

Şirket İşçisi İş Sözleşmesi Feshi

İyi günler hocam, 2018/11608 İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Karar yayınlanmadan...

Sebepsiz İşten Çıkarma Hk.

Hocam iyi çalışmalar, belediyemiz personel limited şirketinde 696 sayılı KHK ile geçen ve daha sonra da ilave olarak işçi alımı yapılmıştır. Bu işçilerin sebepsiz yere işten çıkarılması mümkün müdür?