Yönetmelikler

  • Sıralama

Doğalgaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; iletim şirketlerince hazırlanacak şebeke işleyişine ilişkin düzenlemelerde yer alması gereken usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; doğal gaz boru hattı şebekesi vasıtasıyla iletim faaliyeti yapan iletim şirketlerince...

Doğalgaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; doğal gaz tesisleriyle ilgili faaliyetlerin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; doğal gaz iletim ve dağıtım tesisleriyle depolama, sıvılaştı...

Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilere verilecek sertifikalara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; doğal gaz piyasasında iç te...

Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; doğal gazın tüketimine yönelik olarak bina veya arsa içine yerleştirilecek her türlü doğal gaz cihazlarının ve ilgili tesisatın, ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre tesis ve kontrol edilmesine ilişkin usul ve esasların belirl...

Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilere verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilere lisans ve...

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilere verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup,doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilere lisans...

Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; dini amaçla veya kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla...

Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, su ürünlerinin hijyen, kalite ve standartlara uygun olarak, serbest rekabet şartları içerisinde hızlı, güvenilir biçimde tüketiciye sunulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; Belediyeler ve/veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından...

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubay adaylarında aranacak nitelikleri, sağlık koşullarını, alınacakları sınıf ve branşları, duyuru, müracaat şekli ve zamanını, müracaatlar...

Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış olup Toplu Konut İdaresi kaynaklarının kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.