Yönetmelikler

  • Sıralama

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Şekli ve Zamanı ile Fevkalade Hallerde Ödenecek Fazla Mesai Ücreti Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şekli ve zamanı ile fevkalade hallerde ödenecek fazla mesai ücreti hakkındaki hükümlere ilişkindir.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Meslek İçi Eğitim ve Yetiştirme Esasları ile Kursların Düzenlenme Şekil ve Usullerini Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin mesleki ve genel bilgilerini arttırmak ve hizmette daha başarılı olmalarını sağlamak gayesiyle açılacak meslek içi eğitim kursları ve bekçi adaylarının asaleten tayinlerinin yapılabilmesi için açılacak kur...

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleri sırasında uymak zorunda oldukları hususları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sivil savunma bakımından fertler ve aileler, yani halk tarafından yapılacak teşkilât ve alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı İle Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sivil savunma idaresi taşra teşkilâtı ile daire, müessese ve teşekküller sivil savunma personelinin görev ve işbölümünü belirtmek amacıyla yayımlanmıştır.

Pasaport Kanununa Bir Madde Eklenilmesine Dair Olan 5654 Sayılı Kanunun Tatbik Şeklini Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Pasaport Kanununa bir madde eklenilmesine dair olan 5654 sayılı kanunun tatbik şeklini göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.

3704 Numaralı Kanuna Tevfikan Köy Öğretmen Okulları İle Köy Eğitmen Kurslarına Tahsis Edilecek Arazi Talimatnamesi

Devletin hususi mülkiyetindeki gayri menkullerle, hüküm ve tasarrufu altındaki topraklardan umumun istifadesine veyahud resmi dairelere tahsis ve usulüne tevfikan yerli halka veyahud muhacirlere tevzi olunmamış bulunanları ihtiyaç nisbetinde, açılmış...

Büyük ve Orta Elçilerin Reisicumhur Hazretleri Tarafından Sureti Kabulleri ve Sair Teşrifat Usulleri Hakkındaki Talimatname

Bu Yönetmelik; büyük ve orta elçilerin reisicumhur hazretleri tarafından sureti kabulleri ve sair teşrifat usulleri hakkındaki talimatları açıklamak amacıyla yayımlanmıştır.