Yönetmelikler

  • Sıralama

Pasaport Kanununa Bir Madde Eklenilmesine Dair Olan 5654 Sayılı Kanunun Tatbik Şeklini Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Pasaport Kanununa bir madde eklenilmesine dair olan 5654 sayılı kanunun tatbik şeklini göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.

3704 Numaralı Kanuna Tevfikan Köy Öğretmen Okulları İle Köy Eğitmen Kurslarına Tahsis Edilecek Arazi Talimatnamesi

Devletin hususi mülkiyetindeki gayri menkullerle, hüküm ve tasarrufu altındaki topraklardan umumun istifadesine veyahud resmi dairelere tahsis ve usulüne tevfikan yerli halka veyahud muhacirlere tevzi olunmamış bulunanları ihtiyaç nisbetinde, açılmış...

Büyük ve Orta Elçilerin Reisicumhur Hazretleri Tarafından Sureti Kabulleri ve Sair Teşrifat Usulleri Hakkındaki Talimatname

Bu Yönetmelik; büyük ve orta elçilerin reisicumhur hazretleri tarafından sureti kabulleri ve sair teşrifat usulleri hakkındaki talimatları açıklamak amacıyla yayımlanmıştır.