Anayasa Mahkemesi

  • Sıralama

3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4180 Sayılı Kanun ile İlgili

30.8.1996 günlü ve 4180 sayılı Yasanın 1. maddesiyle değiştirilen "3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 11. maddesinin. Anayasa'nın Başlangıç'ının dördüncü paragrafı İle 2., 5., 7....