Danıştay

  • Sıralama

Sulama Nedeniyle Düzenlenen Para Cezasının nereye Yatırılacağına İlişkin Uyuşmazlığın Çözüm Yeri

Özeti: İkinci mahsul dikimi amacıyla sulama yapıldığından bahisle düzenlenen para cezasının birlik merkezine yatırılmasının istenilmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü görevinin, Danıştay Sekizinci Daireye ait bulunduğu hakkında.

5355 Sayılı Kanundan 6172 Sayılı Kanuna Geçiş Sürecinde Meclis Üyeliğinden Düşürülme Usulü

Özeti : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası’ndaki kural ve süreçlerle oluşturulmuş olan ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Yasası’na göre henüz yeniden oluşturulmamış olduğu anlaşılan, Sivas İli Suşehri Sulama Birliği meclis üyeliğinden düşürül...