Pratik Bilgiler

  • Sıralama

2020 Yılı Pratik Bilgilerİ

2020 Pratik Bilgileri ve Bütçe Kanunu'nun Mahalli İdarelerle İlgili Hükümleri

5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Memurların Emeklilik Süresi Ve Yaşı (Kadın Memurlar)

5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Memurların Emeklilik Süresi Ve Yaşı (Kadın Memurlar)

5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Memurların Emeklilik Süresi Ve Yaşı (Erkek Memurlar)

5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Memurların Emeklilik Süresi Ve Yaşı (Erkek Memurlar)

5510 Sayılı Kanuna Tabi Olan Memurların 2035 Sonrası Emeklilik Yaşı

5510 Sayılı Kanuna Tabi Olan Memurların 2035 Sonrası Emeklilik Yaşı

İşçi Ödemeleri (01.01.2019 – 31.12.2019)

İşçi Ödemeleri (01.01.2019 – 31.12.2019)

İlave Tediye (01.01.2019 – 31.12.2019)

İlave Tediye (01.01.2019 – 31.12.2019)

Engelli, Eski Hükümlü Terör Mağduru İşçi Çalıştırma Oranları

Engelli, Eski Hükümlü Terör Mağduru İşçi Çalıştırma Oranları

Kıdem Tazminatı Hesabı

Kıdem Tazminatı Hesabı

İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı Tutarları

İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı Tutarları

İşçilerin Yıllık Asgari Ücretli İzin Süreleri

İşçilerin Yıllık Asgari Ücretli İzin Süreleri